Välkommen till Stockholms Levervecka


 
    easl300(1).jpg           


Stockholms Levervecka 7 - 10 februari 2017
Integrativ multidisciplinär hepatologi kommer att genomsyra kongressen. Målet är att både medicinska, kirurgiska och diagnostiska aspekter, såväl pediatriska som adulta, skall speglas i programdelarna. Parallellt anordnas också gedigna omvårdnadsprogram som riktar sig till leverintresserade sjuksköterskor och övrig personal. Industrisponsrade satellitsymposier med internationella föreläsare ordnas både onsdag och torsdag.

Utöver den vetenskapliga delen av mötet planeras middag med underhållning för att ytterligare förgylla Leverveckan.

2017 kommer huvudprogrammets officiella språk vara på engelska.
Mötet hålls 2017 på Ingenjörshuset, Citykonferensen, i centrala Stockholm.

Välkommen till flera dagars föreläsningar, diskussioner och möten på 2017 års Levervecka.

Soo Aleman
Gastrocentrum Medicin

Henrik Gjertsen
Transplantationskirurgi

Antal Nemeth
Barnmedicin

Ernesto Sparrelid
Gastrocentrum Kirurgi

Micaela Viss
Omvårdnad

Ola Weiland
Infektionsmedicin
Anna Januszkiewicz
Anestesi och Intensivvård
Nikolaos Kartalis
Röntgenkliniken
Per Stål
Möteskoordinator

karolinska(1).jpg

primary liver liverpool pp 28112013 def-1_beskuren100(1).jpg       ilca ny beskuren(1).png
 the viral hepatits congress(1).png    
 comtecmedlogo mindre(1).png
ESSO Advanced Course   on Primary Liver Tumours

The international
Liver Cancer Association Announces its 8th Annual Conference

The Viral Hepatits    Congress
 
The 2nd World Congress 
on Controversies in 
Gastroenterology


snhcc(1).png
     
Tid & Plats

7 - 10 februari 2017

Ingenjörshuset City Konferensen
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

ANMÄL DIG HÄR
Sista dag för registrering är
29 januari
_________________________________

NYHET INFÖR STOCKHOLMS LEVERVECKA 2017
_________________________________

Det finns möjlighet att anmäla sig till enstaka workshops och satellitsymposiums utan att medverka på hela Leverveckan.

WORKSHOP
Program
Multidisciplinary Liver Imaging
Datum:  6 februari
Plats: Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kursrum 
Kostnad: 1 500 kr exkl. moms.
Registrering

WORKSHOP
Program
Liver Ultrasound
Datum: 
Plats: Klinisk Träningscentrum (KTC) Alfred Nobels Allé 8, plan 5. Seminarierum 8.
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Kostnad:  3 500 kr exkl. moms
Anmälan: Stephan Haas E-post
_________________________________

Vid frågor om Leverveckan, vänligen kontakta:
Annika Karlsson  E-post
tel. 08-585 800 93
Katarina Fernström E-post
tel. 08-585 825 93
Per Stål E-post
Möteskoordinator
_________________________________

Levercentrum Karolinska- ett multidisciplinärt centrum för patienter med leversjukdom. Läs mer om leversjukdomar och remissförfarande
_________________________________

  • Karolinska
  • EASL
Swedish  English