Front
Image is not available

Svenska Leverveckan går av stapeln i Göteborg den 6-8 februari, 2023.

Svenska Leverveckan är ett årligt, tvärvetenskapligt, 3-dagars levermöte med fokus på klinisk hepatologi och med en touch av grundvetenskap. Mötet arrangeras i samarbete mellan Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Mötet integrerar flera discipliner, grundvetenskap och omvårdnad kring olika aspekter av leversjukdom. Leverveckan är en plattform där läkare, forskare och vårdpersonal som är intresserade av leversjukdomar kan mötas, utbyta erfarenheter och lära nytt.

Omvårdnadsprogrammet är på svenska, övrigt program på engelska.

Vi hälsar er välkomna till Svenska Leverveckan i Göteborg 6-8 februari 2023!

Huvudansvariga
Per Stål
Andreas Schult

Leversjukdom
Antti Oksanen
Anna Cederborg

Omvårdnad
Pia Loqvist
Karin Edlund

Malin Aram

Levertransplantation
Ming Yao
Andreas Schult

Intensivvård
Cathrin Hällström
Jacob Holmqvist

Basic Science
Ewa Ellis
Noémi Van Hul
Annika Wahlström

Barn
Thomas Casswall
Nils Ekvall

Levertumör – metastas
Christian Sturesson
Magnus Rizell

Radiologi
Nikolaos Kartalis

Administration
Annika Roback