Foto: Ola Ericson/mediabank.visitstockholm.com

Vad ligger till grund för beslutsfattande utifrån ett etiskt perspektiv