Foto: Ola Ericson/mediabank.visitstockholm.com

Hemmingsson, Oskar